PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo finansowe

VAT a usługi w zakresie opieki medycznej


2011-04-29

Znowelizowane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują zwolnienie od podatku VAT dla usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawy towarów i świadczenia usług ściśle z tymi usługami związanych, wykonywanych przez zakłady opieki zdrowotnej oraz świadczonych przez lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki i położne, jak również osoby wykonujące zawody medyczne, o których jest mowa w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej.

Wskazana na wstępie nowelizacja weszła w życie z początkiem bieżącego roku. Kolejne zmiany dotyczące usług medycznych zaczęły obowiązywać od dnia 1  kwietnia 2011 r. Zwolnieniem z podatku VAT objęte zostało świadczenie usług w zakresie opieki medycznej służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związanych, świadczonych na rzecz zakładów opieki zdrowotnej na ich terenie.

Jeżeli usługi takie zostały nabyte od wskazanych powyżej podmiotów przez podatnika we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, również korzystają ze zwolnienia. Oznacza to, że zwolnieniem objęte zostały na przykład pakiety medyczne wykupywane przez pracodawców dla pracowników. Ministerstwo Finansów zwraca jednak uwagę, że ponieważ pakiety medyczne mogą zawierać bardzo szeroki wachlarz usług, należy pamiętać, że zwolnieniu podlegają jedynie usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, nabyte od podmiotów wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług.

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r., która wprowadziła m.in. zwolnienie od podatku VAT dla usług świadczonych na rzecz zakładów opieki zdrowotnej oraz dla usług nabywanych przez podmiot na rzecz osoby trzeciej, pozostawiła podatnikom prawo wyboru, czy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 marca 2011 r. skorzystają ze wskazanych przez nią zwolnień.

Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.
2.    Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług  Dz. U. Nr 226, poz. 1476.
3.    Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy  Prawo o miarach  Dz. U. Nr 64, poz. 332.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego