PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo pracy

Jak przekazać pracodawcy informację o ciąży?


2014-11-24

 

 
        Obowiązek poinformowania pracodawcy o ciąży spoczywa na pracownicy. Jednakże nie ma przepisów, które określałyby termin przekazania informacji pracodawcy.  
Z punktu widzenia pracownika, zasadne wydaje się przekazanie tej informacji wcześniej, z uwagi na przepisy dotyczące szczególnej ochrony kobiet w ciąży. 
Poinformowanie pracodawcy o ciąży pracownicy powinno nastąpić poprzez przedłożenie mu tzw. zaświadczenia o ciąży, o którym mowa w art. 185 § 1 Kodeksu pracy.
Zgodnie z powyższym  stan ciąży powinien być stwierdzony świadectwem lekarskim, a pracodawca jest obowiązany udzielać pracownicy ciężarnej zwolnień od pracy na zalecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, jeżeli badania te nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy. Za czas nieobecności w pracy z tego powodu pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia.
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku określa zasady wystawiania zaświadczeń o ciąży, zgodnie z § 1 ust. 2 w związku z § 11 ust. 2 tego rozporządzenia zaświadczenie o ciąży powinno być wystawione według wzoru Mz/L-1.
Obowiązujące przepisy nie wymagają, aby zaświadczenie o ciąży było wystawione przez lekarza ginekologa, może ono zatem pochodzić od dowolnego lekarza.
 
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego