PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo pracy

Orzekanie o niezdolności do pracy dla celów pozarentowych


2014-02-28

 

      Do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla celów pozarentowych powołane są Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jako organy I instancji oraz Wojewódzkie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, działające jako II instancja – odwoławcza. Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności jest orzecznictwem dla celów pozarentowych, w celu korzystania z ulg i uprawnień przysługujących na podstawie odrębnych przepisów. Właściwość miejscową Powiatowego i Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności ustala się według miejsca stałego pobytu osoby zainteresowanej lub dziecka w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych. W przypadku osób bezdomnych, osób przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów rodzinnych lub zdrowotnych, osób przebywających w zakładach karnych i poprawczych, w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, właściwość miejscową ustala się według ich miejsca pobytu. Dla osób zameldowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków organem, który załatwia sprawę  jest Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Stachowicza 18. Postępowanie jest wolne od opłat, ma formę decyzji administracyjnej, od której w terminie 14 dni od momentu otrzymania przysługuje odwołanie do organu II instancji, którym jest Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 
 
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
 
ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków 
 tel: 12-616-5212; 12-616-5217; fax 12-616-5214
przyjmowanie stron: pn.- pt. w godzinach 7.40-15.30
wydawanie druków oraz przyjmowanie wniosków, a także udzielanie informacji na temat postępowania przed Zespołem Orzekającym - parter pokój nr 1
wydawanie orzeczeń - IV piętro pokój nr 401
przyjmowanie odwołań od orzeczeń Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - IV piętro pokój nr 401
 
 
Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 
ul. Olszańska 5, 31-513 Kraków, tel. (12) 39 21 396
dziennik podawczy znajduje się w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22 w Krakowie, przyjmowanie stron: pn-pt w godzinach 7.30 – 15.30
 
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego