PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo pracy

Umowa o pracę: na czas wykonywania określonej pracy, na czas nieokreślony


2014-10-06

 
 
Kodeks pracy, w zależności od czasu trwania umowy, a także celu w jakim zostaje 
zawarta  wyodrębnia cztery rodzaje umów o pracę: 
 
a) na okres próbny, 
b) na czas określony (w tym umowa na zastępstwo), 
c) na czas wykonywania określonej pracy, 
d) na czas nieokreślony.  
 
Umowę na czas wykonywania określonej pracy zawiera się w celu wykonania konkretnego zadania, przeważnie wtedy, gdy nie da się ściśle określić czasu trwania zleconej pracy, np. prowadzenie określonego projektu. Strony muszą wtedy dokładnie określić rodzaj pracy do wykonania. Taka umowa może być zwierana wielokrotnie, bez obowiązku zamiany jej na umowę bezterminową. Rozwiązanie takiej umowy następuje z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta, lub wcześniej – na mocy porozumienia stron. 
 
Umowa o pracę na czas nieokreślony  jest umową bezterminową, zawieraną bez oznaczenia końcowego terminu trwania stosunku pracy. Zakłada ona istnienie stałej więzi prawnej między pracodawcą i pracownikiem. Jest to najkorzystniejsza dla pracownika forma zatrudnienia, która  stwarza najdalej idące gwarancje, przede wszystkim w zakresie trwałości stosunku pracy. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony musi mieć określone składniki i formę i może być dokonane przez pracodawcę w określony sposób tj. zawierać przyczynę wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
2 tygodnie, jeśli okres zatrudnienia jest krótszy niż 6 miesięcy
1 miesiąc, jeśli okres zatrudnienia wynosi co najmniej 6 miesięcy
3 miesiące jeśli okres zatrudnienia wynosi co najmniej 3 lata
 
 
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego