PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo pracy

Jeden pracownik i kilka umów o pracę


2013-04-17

Pracodawcy, którzy chcą powierzyć zatrudnionemu u siebie pracownikowi dodatkową pracę, odbiegającą znacznie od dotychczasowych obowiązków, stają przed dylematem, czy zawrzeć z takim pracownikiem kolejną umowę o pracę, czy też zmienić dotychczasowy kontrakt poprzez rozszerzenie zakresu obowiązków.

Zawarcie przez pracownika z tym samym pracodawcą jednocześnie więcej niż jednej umowy o pracę nie jest przez przepisy zakazane. Zasadą jest jednak pozostawanie pracownika i pracodawcy w jednym stosunku prawnym, nawet wówczas, gdy zakres obowiązków pracowniczych miałby obejmować dwa różne stanowiska. Możliwe jest bowiem określenie dla pracownika w ramach jednego stosunku pracy więcej niż jednego rodzaju pracy. Przyjmuje się, że zawarcie jednocześnie dwóch lub więcej umów o pracę może być uzasadnione jedynie w sytuacji, gdy jest to praca innego rodzaju niż dotychczasowa, przy czym jej wykonywanie nie koliduje z normalnym czasem pracy pracownika.

Wszelkie odstępstwa od zasady: jeden pracodawca  jedna umowa o pracę, należy traktować jako wyjątek od reguły. Należy bowiem mieć na uwadze, że zawieranie pomiędzy tymi samymi stronami kilku umów może być poczytane jako chęć ominięcia przepisów np. o czasie pracy czy nadgodzinach. Tymczasem w każdym wypadku, tzn. bez względu na liczbę zawartych jednocześnie pomiędzy tymi samymi stronami umów o pracę, przestrzegane muszą być przepisy dotyczące czasu pracy, dobowego i tygodniowego wypoczynku, urlopu wypoczynkowego czy doby pracowniczej.

Bez względu na liczbę zawartych z jednym pracownikiem umów o pracę, czas pracy pracownika nie może przekroczyć co do zasady w danym okresie rozliczeniowym 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Ponadto pracownik ma prawo do 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego i 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego.

Dlatego przed podjęciem decyzji o zawarciu z pracownikiem jednocześnie kilku umów o pracę należy rozważyć, czy nie naruszy to jego praw gwarantowanych przez przepisy prawa pracy.

Podstaw prawna:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy  tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego