PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo pracy

Trzech Króli znowu dniem ustawowo wolnym od pracy


2010-12-14

W związku z ostatnią nowelizacją ustawy o dniach wolnych od pracy katalog dni świątecznych, w których praca będzie mogła być wykonywana tylko w sytuacjach lub miejscach ściśle wskazanych przez kodeks pracy, zostanie ponownie rozszerzony o obchodzone 6 stycznia święto Trzech Króli. Ograniczone zostaną jednak inne uprawnienia pracownicze.
Tylko do końca roku będziemy mieli możliwość „odbierania” dnia wolnego, jeżeli święto przewidziane wspomnianą na wstępie ustawą wypadnie w dniu wolnym od pracy z tytułu pięciodniowego dnia pracy.
Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, czas pracy nie może co do zasady przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.  Oznacza to, że pracownik powinien pracować przeciętnie przez pięć dni w tygodniu. Ma więc prawo do dwóch dni wolnych w każdym tygodniu pracy, przy czym jednym z tych dni powinna być niedziela, która jest ustawowo dniem wolnym od pracy. Drugi dzień wolny zależy od przyjętego u danego pracodawcy harmonogramu czasu pracy. Zazwyczaj dniem tym jest sobota, nie ma jednak przeciwwskazań, aby pracodawca ustalił, że w jego zakładzie będzie to inny dzień tygodnia. Dopuszczalne jest również ustalenie dnia wolnego z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy odmiennie dla poszczególnych pracowników, na przykład w celu zapewnienia funkcjonowania placówki przez sześć dni w tygodniu. W takim wypadku część pracowników danego zakładu może mieć na przykład wolne w sobotę i niedzielę, natomiast część w niedzielę i poniedziałek.
Jak już zostało wspomniane na wstępie, dotychczas jeżeli jedno ze  świąt wymienione w ustawie o dniach wolnych od pracy przypadało w dzień wolny od pracy dla pracownika, a dniem tym nie była niedziela, miał on prawo do dodatkowego dnia wolnego w danym okresie rozliczeniowym. Zgodnie z przepisami każde święto występujące w okresie rozliczeniowym przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Jednak już od przyszłego roku jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto przypadnie w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, nie będzie obniżać wymiaru czasu pracy pracownika.
Jeżeli więc harmonogram czasu pracy u danego pracodawcy przewiduje dla poszczególnych pracowników różne dni wolne z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy, może się zdarzyć, że niektórzy z nich będą mieli w danym okresie rozliczeniowym więcej dni wolnych od pracy, drudzy zaś mniej.
Ponieważ w tym roku pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia przypada w sobotę, wielu pracowników, dla których będzie to dzień wolny od pracy z racji pięciodniowego tygodnia pracy, będzie miało ostatnią możliwość „odebrania” w zamian innego dnia wolnego.
Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.
2.    Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy – Dz. U. Nr 51, poz. 28 z późn. zm.
3.    Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 224, poz. 1459.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego