PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Archiwalne newslettery prawne


2013-01-10

Zapraszamy do zapisania się do Newslettera Bliżej Obywatela.

W ramach projektu „Bliżej Obywatela – poradnictwo prawne i obywatelskie” rozpoczęto wydawanie cyklicznego, bezpłatnego newslettera. Od lutego 2010r. można za pośrednictwem strony www.prawo.kolping.pl dokonać subskrypcji  na newsletter Bliżej Obywatela.

Newsletter stanowi kompendium porad prawnych i obywatelskich. Całość podzielona jest na trzy działy tematyczne:
1.    artykuły – zawierające konkretne porady z zakresu różnych dziedzin prawa
2.    postępowanie przed sądem – zawierające sytuacje i zasady postepowania przed sądem
3.    słownik pojęć/zagadnień prawnych – zawierające definicje ważnych pojęć i zagadnień prawnych

Wystarczy na stronie www.prawo.kolping.pl wpisać swój adres mailowy w okienku pod hasłem Newsletter oraz potwierdzić aktywację klikając na wskazany link w mailu przesłanym na wskazany wcześniej adres mailowy.

Zapraszamy do lektury!
 

1. Numer pierwszy - pobierz

2. Numer drugi - pobierz

3. Numer trzeci - pobierz

4. Numer czwarty - pobierz

5. Numer piąty - pobierz

6. Numer szósty - pobierz

7. Numer siódmy - pobierz

8. Numer ósmy - pobierz

9. Numer dziewiąty - pobierz

10. Numer dziesiąty - pobierz

11. Numer jedenasty - pobierz

12. Numer dwunasty - pobierz

13. Numer trzynasty - pobierz

14. Numer czternasty - pobierz

15. Numer piętnasty - pobierz

16. Numer szesnasty - pobierz

17. Numer siedemnasty - pobierz

18. Numer osiemnasty - pobierz

19. Numer dziewiętnasty - pobierz

20. Numer dwudziesty - pobierz

21. Numer dwudziesty pierwszy - pobierz

22. Numer dwudziesty drugi - pobierz

23. Numer dwudziesty trzeci - pobierz

24. Numer dwudziesty czwarty - pobierz

25. Numer dwudziesty piąty - pobierz

26. Numer dwudziesty szósty - pobierz

27. Numer dwudziesty siódmy - pobierz

28. Numer dwudziesty ósmy - pobierz

29. Numer dwudziesty dziewiąty - pobierz

30. Numer trzydziesty - pobierz

31. Numer trzydziesty pierwszy - pobierz

32. Numer trzydziesty drugi - pobierz

33. Numer trzydziesty trzeci - pobierz

34. Numer trzydziesty czwarty - pobierz

35. Numer trzydziesty piąty - pobierz

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego