PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Co to jest zachowek, komu się należy i jaką ma wysokość?

2009-09-14

Zachowek jest prawem o charakterze majątkowym, mającym na celu zabezpieczenie interesów majątkowych najbliższych członków rodziny spadkodawcy, którzy nie zostali uwzględnieni w testamencie. Uprawnionymi do zachowku są: zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), małżonek oraz rodzice, którzy byliby powołani do spadku w drodze dziedziczenia ustawowego. Do zachowku nie jest uprawnione rodzeństwo spadkodawcy i zstępni tego rodzeństwa oraz dalsi krewni. Z roszczeniem o zachowek nie mogą także wystąpić osoby uznane za niegodne dziedziczenia (na podstawie orzeczenia sądowego), osoby, które zrzekły się dziedziczenia lub odrzuciły spadek, przysługujący im z mocy ustawy, osoby wydziedziczone przez spadkobiercę, małżonek wyłączony od dziedziczenia na podstawie przepisu art. 940 kodeksu cywilnego; spadkodawca wystąpił o rozwód lub separację z  winy małżonka, a jego żądanie było uzasadnione i potwierdzone orzeczeniem sądu. Wysokość zachowku określa się w oznaczonej kwocie pieniężnej, która zależy m.in. od wartości całego spadku, wielkości danego udziału. Wynosi połowę udziału spadkowego, jaki by przypadł uprawnionym przy dziedziczeniu ustawowym, a w sytuacji, gdy uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni,  wówczas należy mu się 2/3 udziału spadkowego. Roszczenie z tytułu zachowku przedawnia się z upływem trzech lat od ogłoszenia testamentu.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego