PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Czy dowody osobiste tracą ważność po zmianie nazwiska lub adresu?

2010-01-15

Od 1 stycznia bieżącego roku, po zmianie danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym, a więc m.in. adresu lub nazwiska, dokumenty te tracą ważność, w przypadku nie wystąpienia jego posiadacza o wymianę dowodu osobistego. O wymianę dowodu osobistego należy wystąpić w terminie 14 dni od:
• dokonania zmiany adresu (zameldowanie na pobyt stały lub wymeldowanie z pobytu stałego),
• dnia doręczenia osobie obowiązanej do posiadania dowodu osobistego ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzających zmianę danych
• od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa;
Dowód osobisty podlega unieważnieniu z urzędu po upływie 3 miesięcy od zaistnienia okoliczności, o których mowa wyżej, w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin, po upływie którego unieważnia się dowód osobisty, wynosi 4 miesiące.
 
 

Podstawa prawna: art. 40-43 ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych; tekst jednolity z dnia 25 lipca 2006 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 993 ze zmianami)

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego