PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Czy rodzice mogą zmienić imię dziecka?

2009-11-18

Rodzice mogą w ciągu 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia dziecka, zmienić imię dziecka. W tym celu powinni złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion), wpisanego w chwili sporządzenia aktu urodzenia dziecka. Zasady nadawania i zmieniania imion dziecka, regulują przepisy art. 50 i art. 51 ustawy z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. z dnia 30 czerwca 2004 r.; Dz.U. Nr 161, poz. 1688 ze zmianami). Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze dla dziecka więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej oraz imienia niepozwalającego odróżnić płci dziecka. Jeżeli przy sporządzaniu aktu urodzenia, rodzice nie dokonali wyboru imienia (imion) dziecka, kierownik urzędu stanu cywilnego wpisuje do aktu urodzenia jedno z imion zwykle w kraju używanych, czyniąc o tym stosowną wzmiankę dodatkową w księdze stanu cywilnego.
Zabronione jest nadawanie imion ośmieszających, nieprzyzwoitych oraz w formie zdrobniałej. Nie można także nadawać imion, które nie pozwalają odróżnić płci.
Po uzyskaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba może wnioskować o zmianę swojego imienia, w trybie przepisów ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. Nr 220, poz. 1414).
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego