PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Czy spadkobiercą testamentowym można ustanowić nienarodzone dziecko?

2010-03-22

Spadkodawca może w testamencie rozporządzić swoim majątkiem na rzecz nienarodzonego dziecka, czyli ustanowić je spadkobiercą. Muszą w takim przypadku zostać spełnione dwie przesłanki. Po pierwsze: dziecko w chwili otwarcia spadku, a więc śmierci spadkodawcy musi być już poczęte; po drugie: dziecko musi urodzić się żywe. W sytuacji, gdy dziecko urodzi się martwe, postanowienia testamentu do niego się odnoszące nie mogą stanowić podstawy
do wyłączenia dziedziczenia ustawowego.

Podstawa prawna: Przepis Art. 927 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami).
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego