PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Czy świadczenie pielęgnacyjne zależy od dochodów?

2010-03-23

Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia  pielęgnacyjnego nie zależy od dochodów rodziny i przysługuje każdej osobie, która zrezygnuje z pracy, aby opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Świadczenie pielęgnacyjne wynosi 520 zł i przyznawane jest na czas nieokreślony lub na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Natomiast do końca 2009 r. świadczenie pielęgnacyjne uzależnione było od wysokości dochodów w rodzinie i przysługiwało wtedy, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kwoty 583 zł, a jej członek rezygnował z pracy, aby opiekować się np. niepełnosprawnym dzieckiem. Nowelizacja ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992 ze zmianami) uporządkowała też krąg osób, które mogą się ubiegać o świadczenie pielęgnacyjne. Od 1 stycznia 2010 r. w pierwszej kolejności przysługuje ono matce lub ojcu. Natomiast inna osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, otrzyma świadczenie, dopiero wtedy, gdy krewny w pierwszym stopniu pokrewieństwa nie będzie mógł sprawować osobistej opieki lub gdy nie będzie takiej osoby. Gmina będzie też mogła przeprowadzić wywiad środowiskowy, aby sprawdzić, czy osoba ubiegająca się o świadczenie spełnia warunki do jego uzyskania. Osoby, które w 2009 r. otrzymały decyzję odmowną z powodu niespełniania kryterium dochodowego, powinny w tym roku ponownie złożyć wniosek, aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne.
Podstawa prawna: Art. 24 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 139, poz. 992 ze zmianami).

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego