PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Czy wszystkie osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego?

2010-01-15

O dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może ubiegać się każda osoba niepełnosprawna, niezależnie od stopnia niepełnosprawności. Wnioski o dofinansowanie składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć wniosek lekarski na turnus rehabilitacyjny, wypełniony przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalistę, kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz udokumentowane dochody (np. odcinek renty, decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej, oświadczenie o zarobkach z zakładu pracy).  Wnioski o dofinansowanie najkorzystniej jest składać na początku roku, w miesiącu styczniu, ponieważ na rozstrzygnięcie w sprawie dofinansowania oczekuje się około 3 miesięcy. Osoba niepełnosprawna sama wybiera organizatora turnusu. Wszelkie informacje o ośrodkach i organizatorach turnusu może uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności i uzyskiwanych dochodów. Istnieje także możliwość dofinansowania przewodnika osoby niepełnosprawnej, posiadającej znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. O dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego można starać się nie częściej, niż raz na rok.
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego