PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Czy wszystkie osoby niepełnosprawne mogą uzyskać kartę parkingową i do czego ona uprawnia?

2010-01-15

Kartę parkingową mogą uzyskać osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz lekkim stopniu niepełnosprawności, które w orzeczeniu posiadają kod R lub N.  Ponadto, o wydanie karty parkingowej mogą starać się osoby, posiadające orzeczenie o przynależności do dawnej I lub II grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy. Wniosek składa się w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta wraz z orzeczeniem, kserokopią dowodu osobistego i fotografią o wymiarach (3,5 na 4,5 cm). Opłata skarbowa od wniosku wynosi 25 zł. Karta parkingowa uprawnia nie tylko do parkowania na tzw. kopertach, ale również do zwolnień z opłat w strefie płatnego parkowania, do nie stosowania się do niektórych znaków drogowych (B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach, B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych, B-35 zakaz postoju, B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste, B-38 zakaz postoju w dni parzyste). Dokumentem tym można posługiwać się także na terenie wszystkich państw Unii Europejskiej.


 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego