PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Czy wydanie dowodu osobistego podlega opłacie?

2010-03-22


Zgodnie z nowelizacją ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., wydanie dowodu osobistego jest bezpłatne, bez względu na to, czy dokument ten został zgubiony, zniszczony, skradziony, wyrabiany jest po raz pierwszy, lub z powodu zmiany danych. Do końca 2009 r. opłata za wydanie dowodu osobistego wynosiła 30 zł, co stanowiło równowartość kosztów wydania tego dokumentu. Z opłaty były zwolnione osoby, które musiały wymieć dowód osobisty z powodu jego wady technicznej lub sporządzenia go niezgodnie z danymi zwartymi we wniosku, osoby zobowiązane do wymiany z powodu administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy, numeru domu lub lokalu oraz osoby, które utraciły dowód z powodu klęsk żywiołowych. Ulga obowiązywała także w stosunku do osób przebywających w domach pomocy społecznej lub pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej. Podobnie wyglądała sytuacja w przypadku małoletnich przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i ośrodkach socjalnych.
Podstawa prawna: Art. 1 ustawy z 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 39, poz. 306).

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego