PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Jak powrócić do swojego nazwiska po rozwodzie?

2009-12-24

W ciągu trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku sądu, orzekającego rozwód, małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko może powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. Powinien w tym celu złożyć oświadczenie przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Przy składaniu oświadczenia należy okazać dowód osobisty, odpis skrócony aktu małżeństwa oraz prawomocny wyrok rozwodowy. Przyjęcie oświadczenia o powrocie do własnego nazwiska po rozwodzie, wpisanie nazwiska do aktu małżeństwa i odbiór aktu małżeństwa po zmianie odbywa się ponadto po dokonaniu opłaty skarbowej w wysokości 11 zł.

 
Podstawa prawna: art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9,poz. 59 ze zmianami).
 

 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego