PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Jakie elementy zawiera pozew o rozwód?

2010-01-13

Pozew o rozwód zawiera najczęściej następujące dane:
- imię, nazwisko i dokładny adres powoda (czyli osoby domagającej się orzeczenia rozwodu),
- imię i nazwisko i dokładny adres pozwanego (czyli drugiego małżonka).
 
W pozwie należy określić żądania powoda, tj.:
- orzeczenie rozwodu, z czyjej winy, ewentualnie bez orzekania o winie,
- orzeczenie o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi, małoletnimi dziećmi,
- orzeczenie o alimentach dla wspólnych małoletnich dzieci.
 
Ponadto w pozwie rozwodowym można żądać orzeczenia o:
- podziale majątku wspólnego,
- sposobie korzystania ze wspólnego majątku małżonków,
- eksmisji jednego z małżonków ze wspólnego mieszkania.
 
Pozew powinien zawierać uzasadnienie, w którym należy wskazać przyczyny wystąpienia o rozwód.
 
Pozew należy złożyć do Sądu Okręgowego – Wydziału Cywilnego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. Pozew składa się w dwóch egzemplarzach i powinien zawierać następujące załączniki:
- skrócony odpis aktu małżeństwa,
- odpisy skrócone aktów urodzenia wspólnych dzieci.
 
Opłata od pozwu wynosi 600 zł. Można starać się o zwolnienie z kosztów sądowych przy niskich dochodach lub braku dochodów.
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego