PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Jakie świadczenia przysługują po urodzeniu dziecka?

2009-09-18

Po urodzeniu dziecka przysługują następujące świadczenia:
a) becikowe

Becikowe przysługuje niezależnie od dochodu rodziny. Wniosek o becikowe należy złożyć w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej (miejscu, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne) w terminie 12 miesięcy od narodzin dziecka. Do wniosku należy dołączyć: dokument potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, oświadczenie, że drugi rodzic nie pobrał becikowego. Natomiast po 1 listopada bieżącego roku becikowe otrzyma tylko ta kobieta, która w każdym trymestrze ciąży wykonała podstawowe badania lekarskie. Badania muszą być potwierdzone zaświadczeniem lekarskim.


b) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
Osoba ubiegająca się o ten dodatek musi być uprawniona do zasiłku rodzinnego i spełniać kryterium dochodowe, które wynosi 504 zł. netto lub 583 zł (gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne) na osobę w rodzinie. Dokumentem potwierdzającym dochód jest zaświadczenie z urzędu skarbowego. Do wniosku o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka należy dołączyć: uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, orzeczenie o niepełnosprawności (gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne), zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodów rodziny. Natomiast od 1 listopada bieżącego roku do otrzymania tego świadczenia będzie także potrzebne zaświadczenie lekarskie.
 

c) tzw. „gminne becikowe”
Jest świadczeniem zależnym od woli rady danej gminy. Świadczenie to finansowane jest ze środków własnych gminy.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego