PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Kto może być zobowiązany do płacenia alimentów?

2010-01-13

Alimenty są środkami utrzymania, których mogą domagać się następujące osoby:
1) dziecko – od rodziców, a w dalszej kolejności od dziadków, jeżeli nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie,
2) małżonek - od drugiego małżonka,
3) były małżonek - od byłego małżonka, jeżeli ten znajduje się w niedostatku, a rozwodu nie orzeczono z jego wyłącznej winy,
4) były małżonek - od byłego małżonka, jeżeli rozwód pociągał za sobą istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej, a rozwód orzeczono z wyłącznej winy byłego małżonka,
5) rodzice - od dzieci, a w dalszej kolejności od wnuków,
6) rodzeństwo - od rodzeństwa.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego