PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Na jakie korzyści może liczyć pracodawca, zatrudniając osobę niepełnosprawną?

2010-01-15

Pracodawca, zatrudniając osoby niepełnosprawne, może ubiegać się o:
1. Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
2. Zwrot kosztów wyposażenia ich stanowiska pracy.
3. Zwrot kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych.
4. Zwrot kosztów płacy dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.
5. Może także uzyskać zwolnienia z wpłat obowiązkowych na PFRON, jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniesie co najmniej 6% (wskaźnik ten może być obniżony, gdy pracodawca zatrudnia osoby ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi pracę).

 

Podstawa prawna: przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 1997 Nr 123, poz. 776 ze zmianami).

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego