PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Pies asystujący, gdzie można go wprowadzać?

2013-02-18

Czy z psem przewodnikiem można poruszać się wszędzie, bez ograniczeń? Czy z pomocy takiego psa może korzystać wyłącznie osoba niewidoma?

Polskie przepisy posługują się pojęciem psa asystującego. Jest to pies odpowiednio wyszkolony (posiadający stosowny certyfikat wydany przez uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących) i specjalnie oznaczony (na uprzęży psa asystującego umieszczany jest w widocznym miejscu napis: „Pies asystujący”; psy, które dopiero przechodzą szkolenie, oznacza się napisem: „Pies asystujący w trakcie szkolenia”).

Przepisy wymieniają następujące rodzaje psów asystujących:
• psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej, którego rolą jest umożliwienie takiej osobie samodzielnego i bezpiecznego poruszania się bez obawy natrafienia na przeszkodę,
• psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, specjalizującego się w podnoszeniu, podawaniu, otwieraniu i naciskaniu, którego zadaniem jest asystowanie osobnie niepełnosprawnej ruchowo poruszającej się na wózku,
• psa sygnalizującego osobie głuchej i niedosłyszącej, który ma zwracać uwagę takiej osoby na określone dźwięki, a następnie doprowadzać ją do źródła hałasu,
• psa sygnalizującego atak choroby, np. epilepsji, choroby serca, który posiada umiejętność wyczuwania nadchodzącego ataku choroby i ostrzegania o tym właściciela lub osoby z jego otoczenia albo reagowania na atak choroby.
 
Z pomocy psa asystującego mogą zatem korzystać nie tylko osoby niewidome, ale także inne osoby niepełnosprawne, których schorzenie uniemożliwia normalne funkcjonowanie, zaś odpowiednio wyszkolony pies jest w stanie poprawić ich aktywność życiową.

Psy asystujące, z racji pełnionej funkcji, mogą towarzyszyć osobie niepełnosprawnej również w miejscach, do których wstęp zwierząt jest zabroniony. Zgodnie z przepisami osoba niepełnosprawna może poruszać się z psem asystującym na terenie:
• obiektów użyteczności publicznej, w tym w szczególności na terenie budynków i ich otoczenia, przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym (dopuszczalne jest również wprowadzanie psa asystującego na statki czy promy, do pociągów, autobusów, tramwajów, metra, samolotów oraz do innych środków komunikacji publicznej), świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych,
• parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz
• plaż i kąpielisk.


Możliwość wstępu psów asystujących do parków narodowych, rezerwatów przyrody oraz na plaże i kąpieliska została zagwarantowana przez przepisy dopiero od lutego bieżącego roku.

Z opisanych uprawnień korzystać może także trener psa szkolonego na psa asystującego. Osoba taka musi przy tym posiadać przy sobie odpowiednie zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących.

Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w stosowną uprząż opatrzoną napisem: „Pies asystujący” lub „Pies asystujący w trakcie szkolenia”; nie ma natomiast obowiązku zakładania takiemu psu kagańca czy prowadzenia go na smyczy. Dodatkowo osoba niepełnosprawna musi posiadać dla swojego podopiecznego certyfikat potwierdzający status psa asystującego oraz zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Co ważne, osoba niepełnosprawna ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego

 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego