PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Twoje pytanie

E-mail

- Potwierdzam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem świadczenia bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich dostępnym na stronie www.prawo.kolping.pl i spełniam warunki kwalifikowalności.
Wpisz slowo kluczowe:


Zakres uprawnień pracowników ochrony Zakres uprawnień pracowników ochrony

Jak przekazać cały spadek jednemu spadkobiercy? Jak przekazać cały spadek jednemu spadkobiercy?

Czy dziecko może wziąć opiekę na chorego rodzica? Czy dziecko może wziąć opiekę na chorego rodzica?

Czy jako dziecko mam prawo uzyskać od lekarza informację na temat stanu zdrowia mojego rodzica? Czy jako dziecko mam prawo uzyskać od lekarza informację na temat stanu zdrowia mojego rodzica?

Co robić gdy zginie świadectwo szkolne? Co robić gdy zginie świadectwo szkolne?

Jak wygląda sprawa kolejnych umów terminowych zawieranych na okres dłuższy niż 24 miesiące? Jak wygląda sprawa kolejnych umów terminowych zawieranych na okres dłuższy niż 24 miesiące?

Niezgłoszenie działalności gospodarczej i firmanctwo Niezgłoszenie działalności gospodarczej i firmanctwo

Jak wygląda kwestia uiszczania opłaty sądowej w postępowaniu rejestrowym dotyczącym wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego spółki Jak wygląda kwestia uiszczania opłaty sądowej w postępowaniu rejestrowym dotyczącym wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego spółki

Czy firma deweloperska ma obowiązek posiadania mieszkaniowego rachunku powierniczego? Czy firma deweloperska ma obowiązek posiadania mieszkaniowego rachunku powierniczego?

Czy osoba pobierająca rentę socjalną może dorabiać, nie tracąc przy tym prawa do tego świadczenia? Czy osoba pobierająca rentę socjalną może dorabiać, nie tracąc przy tym prawa do tego świadczenia?

Kto może się ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne? Kto może się ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne?


Czy istnieją jakieś przepisy regulujące kwestię zaliczania studentowi zajęć odbytych na innej uczelni? Czy istnieją jakieś przepisy regulujące kwestię zaliczania studentowi zajęć odbytych na innej uczelni?

Co to jest zachowek, komu i na jakich zasadach przysługuje? Co to jest zachowek, komu i na jakich zasadach przysługuje?

Jak szybko przekształcić formę organizacyjną prowadzonej działalności gospodarczej? Jak szybko przekształcić formę organizacyjną prowadzonej działalności gospodarczej?

Czy notariusz może odmówić przeprowadzenia czynności? Czy notariusz może odmówić przeprowadzenia czynności?

Czy urzędnik może żądać ode mnie dostarczenia dokumentów, do których ma dostęp? Czy urzędnik może żądać ode mnie dostarczenia dokumentów, do których ma dostęp?

Czy można zwrócić niewadliwy towar? Czy można zwrócić niewadliwy towar?

Jak wyglądać będzie odpowiedzialność osób, na rzecz których dokonany został zapis windykacyjny?
Jak wyglądać będzie odpowiedzialność osób, na rzecz których dokonany został zapis windykacyjny?

Czy pracodawca może zakazać wykonywania innej pracy Czy pracodawca może zakazać wykonywania innej pracy

Jakie są dodatkowe koszty przy zatrudnianiu osoby niepełnosprawnej Jakie są dodatkowe koszty przy zatrudnianiu osoby niepełnosprawnej

Kto może zostać dziennym opiekunem? Kto może zostać dziennym opiekunem?

Dla kogo wstępne badania lekarskie? Dla kogo wstępne badania lekarskie?

Ile wynosi kwota zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez ZUS i kto może się o niego ubiegać? Ile wynosi kwota zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez ZUS i kto może się o niego ubiegać?

Zamierzam zakupić niewielką działkę. Jakie będą koszty uregulowania stanu księgi wieczystej? Czy jest to obowiązkowe? Zamierzam zakupić niewielką działkę. Jakie będą koszty uregulowania stanu księgi wieczystej? Czy jest to obowiązkowe?

Czy każdy wystawca faktur VAT może przesyłać je w formie elektronicznej? Czy każdy wystawca faktur VAT może przesyłać je w formie elektronicznej?

Po jakim czasie należy spłacać kredyt studencki? Po jakim czasie należy spłacać kredyt studencki?

Czy wysokość zasiłku chorobowego zależy od wieku? Czy wysokość zasiłku chorobowego zależy od wieku?

Czy nauczyciel przedszkola ma takie same ulgi w przejazdach komunikacją zbiorową jak nauczyciel szkół? Czy nauczyciel przedszkola ma takie same ulgi w przejazdach komunikacją zbiorową jak nauczyciel szkół?

Co to jest wartość przedmiotu sporu? Co to jest wartość przedmiotu sporu?

Jakie są skutki zawarcia umowy przedswtępnej? Jakie są skutki zawarcia umowy przedswtępnej?


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego