PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Twoje pytanie

E-mail

- Potwierdzam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem świadczenia bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich dostępnym na stronie www.prawo.kolping.pl i spełniam warunki kwalifikowalności.
Wpisz slowo kluczowe:


Czy rodzic ma prawo żądać sporządzenia kserokopii sprawdzonej i ocenionej klasówki swojego dziecka? Czy rodzic ma prawo żądać sporządzenia kserokopii sprawdzonej i ocenionej klasówki swojego dziecka?

Jak powinno wyglądać odwołanie od decyzji wydanej przez organ administracyjny? Jak powinno wyglądać odwołanie od decyzji wydanej przez organ administracyjny?

Czy orzeczenie o niepełnosprawności może być wydane na stałe?? Czy orzeczenie o niepełnosprawności może być wydane na stałe??

Czy ZUS może odmówić wypłaty? Czy ZUS może odmówić wypłaty?

Kwalifikacje głównego księgowego Kwalifikacje głównego księgowego

Jaki jest skuteczny sposób rozwiązania umowy najmu? Jaki jest skuteczny sposób rozwiązania umowy najmu?

Jaki liczyć ekwiwalent dla nuaczyciela zatrudnionego w placówce feryjnej? Jaki liczyć ekwiwalent dla nuaczyciela zatrudnionego w placówce feryjnej?

W naszym zakładzie pracy w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych znajduje się zapis mówiący o tym, że raz do rok W naszym zakładzie pracy w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych znajduje się zapis mówiący o tym, że raz do rok

Czy w związku z zagrożeniem powodziowym szef może wymagać ode mnie pracy w nadgodzinach? Czy w związku z zagrożeniem powodziowym szef może wymagać ode mnie pracy w nadgodzinach?

Czy badania lekarskie wykonywane przez pracownika w innej placówce, niż wyznaczonej przez pracodawcę mogą zostać nieuznane? Czy badania lekarskie wykonywane przez pracownika w innej placówce, niż wyznaczonej przez pracodawcę mogą zostać nieuznane?

Znaczny stopień niepełnośprawności a zdolność do pracy Znaczny stopień niepełnośprawności a zdolność do pracy

Czy emerytowany nauczyciel może korzystać z legitymacji nauczycielskiej? Czy emerytowany nauczyciel może korzystać z legitymacji nauczycielskiej?

Ile umów zlecenia może zawrzeć jedna osoba? Ile umów zlecenia może zawrzeć jedna osoba?

Jakie należności pracodawca może potrącić z wynagrodzenia? Jakie należności pracodawca może potrącić z wynagrodzenia?

Kolejne umowy o pracę na czas określony w świetle ustawy antykryzysowej Kolejne umowy o pracę na czas określony w świetle ustawy antykryzysowej

Czy świadczenie pielęgnacyjne zależy od dochodów? Czy świadczenie pielęgnacyjne zależy od dochodów?

Czy wydanie dowodu osobistego podlega opłacie? Czy wydanie dowodu osobistego podlega opłacie?

Czy spadkobiercą testamentowym można ustanowić nienarodzone dziecko? Czy spadkobiercą testamentowym można ustanowić nienarodzone dziecko?

Czy adwokat może poświadczyć zgodność z oryginałem dokumentu? Czy adwokat może poświadczyć zgodność z oryginałem dokumentu?

Gdzie można wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i do czego ona uprawnia? Gdzie można wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i do czego ona uprawnia?

Co stanowi majątek osobisty małżonka? Co stanowi majątek osobisty małżonka?

Od czego zależy wymiar urlopu macierzyńskiego? Od czego zależy wymiar urlopu macierzyńskiego?

Na jakie korzyści może liczyć pracodawca, zatrudniając osobę niepełnosprawną? Na jakie korzyści może liczyć pracodawca, zatrudniając osobę niepełnosprawną?

Czy dowody osobiste tracą ważność po zmianie nazwiska lub adresu? Czy dowody osobiste tracą ważność po zmianie nazwiska lub adresu?

Czy wszystkie osoby niepełnosprawne mogą uzyskać kartę parkingową i do czego ona uprawnia? Czy wszystkie osoby niepełnosprawne mogą uzyskać kartę parkingową i do czego ona uprawnia?

Czy wszystkie osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego? Czy wszystkie osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego?

Kto może być zobowiązany do płacenia alimentów? Kto może być zobowiązany do płacenia alimentów?

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy? Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?

Jakie elementy zawiera pozew o rozwód? Jakie elementy zawiera pozew o rozwód?

Czy zwolnienie lekarskie zawsze chroni pracownika przed utratą pracy? Czy zwolnienie lekarskie zawsze chroni pracownika przed utratą pracy?


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego