PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Prawo cywilneWpisz slowo kluczowe:


Instytucjonalna piecza zastępcza Instytucjonalna piecza zastępcza

Wymagania dla kandydatów na rodziców zastępczych Wymagania dla kandydatów na rodziców zastępczych

Procedura ustanowienia rodziny zastępczej Procedura ustanowienia rodziny zastępczej

 Przysposobienie – informacje ogólne Przysposobienie – informacje ogólne

 Świadczenia z pomocy społecznej Świadczenia z pomocy społecznej

 Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny

 Jakie czynności zarządu majątkiem wspólnym wymagają zgody drugiego małżonka? Jakie czynności zarządu majątkiem wspólnym wymagają zgody drugiego małżonka?

 Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny? Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Czym jest zawezwanie do próby ugodowej? Czym jest zawezwanie do próby ugodowej?

Jaka jest podstawa wymiaru i wysokość świadczenia rehabilitacyjnego?  Jaka jest podstawa wymiaru i wysokość świadczenia rehabilitacyjnego?

Jakie są wymogi formalne i fiskalne skargi na czynność komornika? Jakie są wymogi formalne i fiskalne skargi na czynność komornika?

 Modyfikowanie obowiązków i warunków wykonywania kary ograniczenia wolności. Modyfikowanie obowiązków i warunków wykonywania kary ograniczenia wolności.

 Kiedy sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności? Kiedy sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności?

 Komu przysługuje uprawnienie do zasiłku opiekuńczego? Komu przysługuje uprawnienie do zasiłku opiekuńczego?

 Od kiedy ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego? Od kiedy ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego?

 Jakie są przyczyny i skutki przerwania biegu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych? Jakie są przyczyny i skutki przerwania biegu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych?

Odroczenie oraz odwołanie odroczenia wykonania kary ograniczenia wolności Odroczenie oraz odwołanie odroczenia wykonania kary ograniczenia wolności

 Wniosek skazanego o rozłożenie grzywny na raty Wniosek skazanego o rozłożenie grzywny na raty

 Konsekwencje uchylania się skazanego od odbywania kary ograniczenia wolności? Konsekwencje uchylania się skazanego od odbywania kary ograniczenia wolności?

 Jak wygląda wykonywanie kary ograniczenia wolności? Jak wygląda wykonywanie kary ograniczenia wolności?

 Renta rodzinna Renta rodzinna

Renta socjalna Renta socjalna

 Czy można zrezygnować z umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa? Czy można zrezygnować z umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa?

 Czy w związku z uzyskaniem pełnoletności dziecka ustaje obowiązek alimentacyjny rodziców wobec niego? Czy w związku z uzyskaniem pełnoletności dziecka ustaje obowiązek alimentacyjny rodziców wobec niego?

 Co obejmuje władza rodzicielska? Co obejmuje władza rodzicielska?

 Jak odwołać się od wyroku nakazowego wydanego w postępowaniu karnym? Jak odwołać się od wyroku nakazowego wydanego w postępowaniu karnym?

Czy w związku z zawarciem małżeństwa konieczne jest złożenie oświadczenia o nazwisku (nazwiskach),które będą nosili małżonkowie? Czy w związku z zawarciem małżeństwa konieczne jest złożenie oświadczenia o nazwisku (nazwiskach),które będą nosili małżonkowie?

 Czy można żądać uzupełnienia wyroku wydanego w sprawie cywilnej ? Czy można żądać uzupełnienia wyroku wydanego w sprawie cywilnej ?

 Kiedy sędzia powinien lub może być wyłączony od rozpoznania sprawy w postępowaniu cywilnym? Kiedy sędzia powinien lub może być wyłączony od rozpoznania sprawy w postępowaniu cywilnym?

Co powinno zawierać pismo procesowe składane do sądu? Co powinno zawierać pismo procesowe składane do sądu?


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego