PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Prawo finansoweWpisz slowo kluczowe:


 Umowa o dożywocie Umowa o dożywocie

 Dodatek mieszkaniowy Dodatek mieszkaniowy

Niepłacenie kredytów przez pełnoletniego syna Niepłacenie kredytów przez pełnoletniego syna

Zmiany w podatku VAT Zmiany w podatku VAT

Ulgi w przejazdach środkami transportu zbiorowego Ulgi w przejazdach środkami transportu zbiorowego

Pomoc finansowa dla przedsiębiorców dotkniętych spadkiem obrotów Pomoc finansowa dla przedsiębiorców dotkniętych spadkiem obrotów

Zleceniobiorcy i przedsiębiorcy na urlopie wychowawczym Zleceniobiorcy i przedsiębiorcy na urlopie wychowawczym

Wysokość zasiłku macierzyńskiego po zmianach Wysokość zasiłku macierzyńskiego po zmianach

Konsekwencje spóźnionego opłacania składek Konsekwencje spóźnionego opłacania składek

Domek letniskowy w lesie lub na użytku rolnym - podatek od gruntu Domek letniskowy w lesie lub na użytku rolnym - podatek od gruntu

Środki pieniężne i inne składniki majątkowe przypadające wspólnikowi po likwidacji spólki a podatek od osób fizycznych Środki pieniężne i inne składniki majątkowe przypadające wspólnikowi po likwidacji spólki a podatek od osób fizycznych

Odliczenie kosztów dojazdów do pracy Odliczenie kosztów dojazdów do pracy

Powstanie obowiązku podatkowego wg nowych zasad metody kasowej Powstanie obowiązku podatkowego wg nowych zasad metody kasowej

Karta płatnicza - prawa i obowiązki posiadacza Karta płatnicza - prawa i obowiązki posiadacza

Umorzenie należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą Umorzenie należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą

Odzyskanie zawieszonej emerytury Odzyskanie zawieszonej emerytury

Odzyskanie zawieszonej emerytury Odzyskanie zawieszonej emerytury

Opodatkowanie alimentów Opodatkowanie alimentów

Zmiany w zasiłku rodzinnym Zmiany w zasiłku rodzinnym

Prywatny wyrób wina Prywatny wyrób wina

Agroturystyka Agroturystyka

Opłaty abonamentowe Opłaty abonamentowe

Sprzedaż nieruchomości ze spadku - aspekty podatkowe Sprzedaż nieruchomości ze spadku - aspekty podatkowe

Wysokość wynagrodzenia młodocianych, emerytów oraz osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę socjalną Wysokość wynagrodzenia młodocianych, emerytów oraz osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę socjalną

Nowe wzory druków przedkładanych do ZUS Nowe wzory druków przedkładanych do ZUS

Rozliczenia roczne do 30 kwietnia. Rozliczenia roczne do 30 kwietnia.

Zasady zaokraglania podstaw opodatkowania oraz kwot podatków. Zasady zaokraglania podstaw opodatkowania oraz kwot podatków.

Wpis do KRS spółki zawiązanej elektronicznie Wpis do KRS spółki zawiązanej elektronicznie

Odpowiedzialność solidarna za zaległości podatkowe członka rodziny Odpowiedzialność solidarna za zaległości podatkowe członka rodziny

Zaległości podatkowe Zaległości podatkowe


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego