PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Wzory pism - pliki do pobraniaWzory pismWpisz slowo kluczowe:


Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedznia z winy pracownika Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedznia z winy pracownika

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy Wypowiedzenie warunków pracy i płacy

Umowa o indywidualnej odpowiedzialności materialnej pracownika Umowa o indywidualnej odpowiedzialności materialnej pracownika

Powierzenie pracownikowi mienia z obowiązkiem wyliczenia się Powierzenie pracownikowi mienia z obowiązkiem wyliczenia się

Zawiadomienie o odmowie wypłaty wynagrodzenia Zawiadomienie o odmowie wypłaty wynagrodzenia

Informacja o obniżeniu wynagrodzenia za pracę Informacja o obniżeniu wynagrodzenia za pracę

Wniosek o pozwolenie na zbiórkę publiczną Wniosek o pozwolenie na zbiórkę publiczną

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego

Wniosek o zastosowanie ruchomego czasu pracy nr 2 Wniosek o zastosowanie ruchomego czasu pracy nr 2

Wniosek o zastosowanie ruchomego czasu pracy nr 1 Wniosek o zastosowanie ruchomego czasu pracy nr 1

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę

Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego  oraz urlopu rodzicielskiego Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego

Oświadczenie o braku zamiaru korzystania z urlopu macierzyńskiego Oświadczenie o braku zamiaru korzystania z urlopu macierzyńskiego

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o kredyt kontraktowy II Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o kredyt kontraktowy II

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o kredyt kontraktowy Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o kredyt kontraktowy

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego

Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy

Umowa o pracę dla pracownika tymczasowego Umowa o pracę dla pracownika tymczasowego

Umowa o pracę z pracownikiem tymczasowym Umowa o pracę z pracownikiem tymczasowym

Wypowiedzenie umowy na wywóz śmieci Wypowiedzenie umowy na wywóz śmieci

Zgoda na udzielanie informacji o stanie zdrowia oraz na udostępnianie dokumentacji medycznej Zgoda na udzielanie informacji o stanie zdrowia oraz na udostępnianie dokumentacji medycznej

Wezwanie do usunięcia wady lub wymiany wadliwego towaru Wezwanie do usunięcia wady lub wymiany wadliwego towaru

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Oświadczenie o wydatkach poniesionych w trakcie podróży służbowej Oświadczenie o wydatkach poniesionych w trakcie podróży służbowej

Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Skarga o wznowienie postępowania na podstawie kodeksu postępowania cywilnego Skarga o wznowienie postępowania na podstawie kodeksu postępowania cywilnego

Pozew o ustalenie i sprostowanie protokołu powypadkowego Pozew o ustalenie i sprostowanie protokołu powypadkowego

Pozew przeciwegzekucyjny Pozew przeciwegzekucyjny

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy na zastępstwo Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy na zastępstwo


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego