PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Wzory pism - pliki do pobraniaWzory pismWpisz slowo kluczowe:


Pełnomocnictwo procesowe dla członka rodziny Pełnomocnictwo procesowe dla członka rodziny

Wniosek o udzielenie dni wolnych na poszukiwanie pracy Wniosek o udzielenie dni wolnych na poszukiwanie pracy

Wniosek o dofinansowanie kosztów szkolenia języka migowego osoba uprawniona Wniosek o dofinansowanie kosztów szkolenia języka migowego osoba uprawniona

Wniosek o dofinansowanie kosztów szkolenia języka migowego osoba posiadająca kontakt Wniosek o dofinansowanie kosztów szkolenia języka migowego osoba posiadająca kontakt

Wniosek o dofinansowanie kosztów szkolenia języka migowego członek rodziny Wniosek o dofinansowanie kosztów szkolenia języka migowego członek rodziny

Wniosek pracownika tymczasowego o udzielenie urlopu na żądanie Wniosek pracownika tymczasowego o udzielenie urlopu na żądanie

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników dla ucznia w trudnej sytuacji finansowej Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników dla ucznia w trudnej sytuacji finansowej

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników dla ucznia niepełnosprawnego Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników dla ucznia niepełnosprawnego

Rozwiązanie umowy o pracę za siedmiodniowym uprzedzeniem Rozwiązanie umowy o pracę za siedmiodniowym uprzedzeniem

Umowa najmu Umowa najmu

Wniosek o uchylenie mandatu karnego. Wniosek o uchylenie mandatu karnego.

Wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego. Wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego.

Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie. Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie.

Skarga na przewlekłość postępowania. Skarga na przewlekłość postępowania.

Wniosek o odtworzenie świadectwa szkolnego Wniosek o odtworzenie świadectwa szkolnego

Wniosek o ubezwłasnowolnienie Wniosek o ubezwłasnowolnienie

Oświadczenie pracownika o wypowiedzeniu umowy o pracę Oświadczenie pracownika o wypowiedzeniu umowy o pracę

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska

Wzorzec umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wzorzec umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wniosek o zwrot kosztów poniesionych przez płatnika składek w związku ze skierowaniem ubezpieczonego na badania Wniosek o zwrot kosztów poniesionych przez płatnika składek w związku ze skierowaniem ubezpieczonego na badania

Pełnomocnictwo do dopełnienia obowiązku meldunkowego Pełnomocnictwo do dopełnienia obowiązku meldunkowego

Powiadomienie o osiągnięciu przychodu w kwocie powodującej zawieszenie prawa do renty socjalnej Powiadomienie o osiągnięciu przychodu w kwocie powodującej zawieszenie prawa do renty socjalnej

Umowa o praktykę absolwencką Umowa o praktykę absolwencką

Wniosek o uznanie zajęć zaliczonych przez studenta Wniosek o uznanie zajęć zaliczonych przez studenta

Oświadczenie o przyjęciu spadku Oświadczenie o przyjęciu spadku

Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania

Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania

Wniosek o wydanie świadectwa pracy zmarłego Wniosek o wydanie świadectwa pracy zmarłego

Zgoda na wykonywanie przez dziecko pracy Zgoda na wykonywanie przez dziecko pracy

Zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej Zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego